Οι καταβολάδες είναι μια μέθοδος αναπαραγωγής των φυτών , που έχει σκοπό να κάνει ορισμένα στελέχη ενός φυτού να παράγουν ρίζες , ενώ είναι ακόμη ενωμένα με το μητρικό φυτό και συντηρούνται απ αυτό . Είναι ένας αξιόπιστος τρόπος πολλαπλασιασμού , και χρησιμοποιείται συχνά για είδη που είναι δύσκολο ή αδύνατο να πιάσουν από μόσχευμα . Οι καταβολάδες δεν προσφέρονται για την παράγωγη μεγάλων αριθμών φυτών και γι αυτό , σαν μέθοδος χρησιμοποιείται για τα πιο δύσκολα είδη. Αυτός ο τρόπος αναπαραγωγής είναι ιδιαίτερα πλεονεκτικός για τον ερασιτέχνη ,που δε χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φυτών από κάποιο συγκεκριμένο είδος . Οι καταβολάδες είναι μια μέθοδος που εφαρμόζεται σχετικά εύκολα και δεν χρειάζεται το εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για ορισμένες άλλες μεθόδους αναπαραγωγής , όπως είναι τα μαλακά μοσχεύματα .Οι καταβολάδες χρησιμοποιούνται κυρίως για τον πολλαπλασιασμό ξυλωδών φυτών , αλλά μ αυτό τον τρόπο μπορούν επίσης να αναχαραχτούν και πολλά φυτά ποώδους τύπου .
Το έδαφος που θα χρησιμοποιηθεί γύρο από τα φυτά που θα μας δώσουν καταβολάδες , δηλαδή γύρο από το μητρικό φυτό , πρέπει να είναι πορώδες και να συγκρατεί καλά την υγρασία , γι αυτό προσθέτουμε τύρφη και άμμο . Επίσης πρέπει να το καλλιεργήσιμε για να καταπολεμήσουμε τα αγριόχορτα . Το φθινόπωρο είναι η πιο κατάλληλη εποχή γι αυτού του είδους τις καταβολάδες , αλλά η δουλειά αυτή συνεχίζεται συχνά όλο το χειμώνα όταν ο καιρός είναι μαλακός .

Για τις καταβολάδες εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν δυο ειδών , με διάφορες παραλλαγές .


Καταβολάδες εναέριες http://spitikiposkaimpalkoni.blogspot.gr/2013/06/blog-post.html

Καταβολάδες συνηθισμένες http://spitikiposkaimpalkoni.blogspot.gr/2013/06/blog-post_4.html
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
kutsukiss@gmail.com
Αντιδράσεις: