Μια λαϊκή παροιμία λέει ότι εάν δεν μπορεί να πάει ο Μωάμεθ στο βουνό πάει το ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΑΔΑβουνό στον Μωάμεθ , έτσι και εδώ εάν δεν μπορούμε να πάμε το κλαδί στο έδαφος πάμε το έδαφος στο κλαδί . Σε όλες τις μορφές καταβολάδας που έχουμε αναφέρει κάνουμε τον βλαστό να ριζώσει φέρνοντας τον σε επαφή με το έδαφος ή κάποιο άλλο υγρό μέσο . Εδώ θα αναφερθούμε σε ένα άλλο είδος καταβολάδας , εντελώς διαφορετικό , στο οποίο αντί να πάμε τον βλαστό στο έδαφος πάμε το έδαφος στο βλαστό , ο οποίος παραμένει στην αρχική του θέση , δηλαδή πάνω στο μητρικό φυτό .Αυτό ονομάζεται εναέριος καταβολάδα και επικρατεί η πεποίθηση ότι αυτή η μέθοδος  πολλαπλασιασμού  χρησιμοποιείται από ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΑΔΑ 2τους κηπουρούς εδώ και χιλιάδες χρόνια . Είναι μια χρήσιμη μέθοδος για τον πολλαπλασιασμό σπάνιων και πολύτιμων φυτών που είναι δύσκολο ή και αδύνατο να πολλαπλασιασθούν από μόσχευμα και στα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι συνηθισμένες μέθοδοι καταβολάδων . Έτσι αν έχουμε ένα φυτό με δύσκαμπτα κλαδιά , που  βγαίνουν σε μεγάλο ύψος από το έδαφος , δεν μπορούμε να κατεβάσουμε τα κλαδιά μέχρι το έδαφος , τότε πρέπει να πάμε το έδαφος στα κλαδιά .
Για τις εναέριες καταβολάδες χρησιμοποιούμε καθαρούς νεαρούς βλαστούς . Αυτούς του προετοιμάζουμε κάνοντας μια ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΑΔΑ 3τομή προς τα πάνω , με μήκος 4 έως 5 cm στο κέντρο του στελέχους . Εναλλακτικά , από το στέλεχος μπορούμε να αφαιρέσουμε ένα δακτυλίδι φλοιού με πλάτος  1,5 έως 2 cm . Μετά μπορούμε εάν θέλουμε να ρίξουμε στην πληγή μια ποσότητα ουσίας που να προάγει την ριζοβολία , π.χ. ορμόνη (προαιρετικά) , στη συνέχεια τυλίγουμε μια χούφτα υγρής τύρφης ανάμεσα στις κομμένες επιφάνειες και γύρο απ αυτές , ώστε να έχουμε μια πλήρη κάλυψη .
Στο παρελθόν , η κύρια δυσκολία της εναέριας καταβολάδας ήταν ο κίνδυνος να ξεραθεί η τύρφη . Αυτό το πρόβλημα έχει ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΑΔΑ 4ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό σήμερα με τη χρήση μιας λεπτής μεμβράνης πολυαιθυλενίου . Αυτό το τυλίγουμε γύρω από την μπάλα της τύρφης με τέτοιον τρόπο , ώστε να μην υπάρχει κανένα άνοιγμα που να επιτρέπει την εξάτμιση νερού από την τύρφη . Η μεμβράνη στερεώνετε στη θέση της με ένα κομμάτι  κολλητικής ταινίας , που τυλίγεται γύρω από το στέλεχος , δηλαδή πάνω και κάτω από το στρώμα της εναέριας καταβολάδας . Αντί για τύρφη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υγρά βρύα και αντί μονωτικής ταινίας μπορούμε να δέσουμε την καταβολάδα με σπάγκο .
Μετά από 40 περίπου ημέρες ελέγχουμε την καταβολάδα αφαιρώντας με προσοχή το πλαστικό κάλυμμα . Εάν έχει επαρκεί ριζικό σύστημα που να ανταποκρίνεται στο μέγεθος του φυτού , την κόβουμε με προσοχή και την φυτεύουμε σε μια γλάστρα , (το χώμα της γλάστρας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του φυτού) Εάν δεν έχει επαρκεί ριζικό σύστημα τότε την αφήνουμε για άλλες 15 με 20 μέρες .
Οι εναέριες καταβολάδες λόγο του ότι είναι εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες , δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε ευαίσθητα στον πάγο φυτά το φθινόπωρο ή τον χειμώνα, γι αυτό συνήθως εφαρμόζονται από τα μέσα της άνοιξης και αφού περάσουν οι όψιμοι παγετοί έως τα τέλη του καλοκαιριού . Ενώ για τα μη ευαίσθητα στον πάγο φυτά εφαρμόζονται όλο το χρόνο .για τις καταβολάδες που έχουν τοποθετηθεί το φθινόπωρο ή τον χειμώνα η ριζοβολία θα ξεκινήσει την επόμενη άνοιξη .

ΑΠΟ ΤΟΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
kutsukiss@gmail.com

Αντιδράσεις: